Rekrutacja


Niestety, w tej chwili nie prowadzimy naboru.
Niezależnie jednak od okoliczności, zawsze uważnie analizujemy każdą przedstawioną nam kadnydaturę, dlatego zachęcamy do składania swojego CV osobiście w naszym biurze lub przesłania za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Możesz je także wysłać na adres: rekrutacja@biuropodatkowe.kutno.pl  (oferty przesłane na inne adresy internetowe biura nie będą rozpatrywane.)

   Zapraszamy!